<- Tilbage

Persondatapolitik (GDPR)

Persondatapolitik (GDPR)


Hvordan anvender Air-flow Ventilation A/S dine oplysninger?
Anvendelse af dine personlige oplysninger er en forudsætning for at kunne drive Air-flow Ventilation A/S
Vi anvender dine personlige oplysninger til at oprette og administrere dine køb eller ønsker om varer hos Air-flow Ventilation A/S, og til at give dig en personlig betjening.


Vi indsamler ikke personfølsomme data.


Vi bruger også dine personlige oplysninger til at sende dig kataloger og tilbud, til at invitere dig til begivenheder, samt til generel direkte markedsføring om nytilgåede varer, der kunne have din interesse.


Vi orienterer dig gerne løbende om vores aktuelle tilbud pr. e-mail/SMS. Til dette formål kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Herved registrerer vi din mail-adresse/SMS til brug for forsendelsen. Din mailadresse videregives ikke til tredjemand. Du kan til enhver tid afbestille nyhedsbrevet.

Hvilke typer af personlige oplysninger indsamler vi?
Vi anvender følgende kategorier af personlige oplysninger, som du oplyser os, når du tilmelder dig Air-flow Ventilation A/S:
* Identifikationsoplysninger i form af e-mailadresse og/eller telefonnummer


* Kontaktoplysninger som navn,
* emailadresse
* Telefonnummer og mobilnummer
* Adresse
* Interesser og ønsker

Anbefaling af varer pr. e-mail
Vores kunder kan pr. e-mail anbefale varer fra Air-flow Ventilation A/S aktuelle tilbud til andre. Deres e-mailadresser, deres navne samt modtagernes e-mail-adresser gemmes udelukkende i forbindelse med overførsel af data for at informere modtageren om, hvem afsenderen er hhv. for at kunne give meddelelse i tilfælde af fejl ved fremsendelsen. I dette tilfælde er databehandlingen baseret på art. 6, afs. 1 lit a) og f) GDPR, især i tilfælde af løsning af transmissionsfejl.

Vær venligst opmærksom på, at uopfordret fremsendelse af en anbefaling til tredjemand kan blive opfattet som forstyrrende. Du må kun anvende videresendelse af anbefalinger, når du ved eller med sikkerhed kan gå ud fra, at modtageren er indforstået med at få tilsendt anbefalingen.

Hvem har adgang til dine personlige oplysninger?
Oplysninger videregives ikke til tredjemand og anvendes kun af Air-flow Ventilation A/S og vores databehandlere for at yde dig de ovennævnte tjenester. Til optimering af hjemmeside anvender vi kun egne værktøjer.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
Vi opbevarer fortsat dine personlige oplysninger, hvis der ligger nogen form for lovmæssige krav eller uafklarede tvister.
Air-flow Ventilation A/S opbevarer indsamlede personoplysninger afhænger af det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Air-flow Ventilation A/S vil dog ikke opbevare indsamlede personoplysninger i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt af hensyn til de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Din ret til at modsætte dig direkte markedsføring:
Ifølge persondataforordningen har du ret til fra os at begære oplysning om, hvilke oplysninger vi behandler vedrørende dig, hvad formålet med denne behandling er, hvem der eventuelt modtager sådanne oplysninger og hvorfra oplysningerne stammer.
Ifølge persondataforordningen har du desuden til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod, at personoplysninger vedrørende dig gøres til genstand for behandling.


Vi er efter persondataforordningen forpligtet til at berigtige, slette eller blokere urigtige, vildledende eller ulovligt behandlede oplysninger om dig. Du kan til hver en tid trække dit samtykke til at modtage f.eks. nyhedsbrev fra Air-flow Ventilation A/S tilbage, ved at anvende afmeldingslinket i de modtagne nyhedsmails eller ved at kontakte Air-flow Ventilation A/S på info@air-flow.dk


Statistik
Hver gang, du besøger vores website eller webshop, dvs. hver gang, du åbner en fil eller forsøger at åbne en fil på denne server, lagres data herom i en protokolfil hos os.


Vi anvender ikke cookies, der permanent er lagret på brugerens udstyr.


Følgende datasæt lagres i forbindelse med hvert kald:
* IP-adresse
* Navn på den kaldte fil
* Dato og klokkeslæt for kaldet
* Mængden af overført data
* Meddelelse, om kaldet lykkedes
* Meddelelse, hvorfor et kald i givet fald er mislykkedes
* Din computers driftssystem og browsersoftware
* Skærmopløsning
* Browsersprog
Samt den Website, hvorfra du besøger os

De indsamlede datasæt gemmes til brug for statistiske formål i logfiler og slettes efter den statistiske analyse eller efter fejlretning. Vi giver heller ikke disse data videre til tredjemand. Kun ved krænkelse af vores rettigheder forbeholder vi os ret til at videregive enkelte datasæt til de relevante myndigheder for at foranledige krænkelsen forfulgt.


Dette er version 001 af persondatapolitikken for Air-flow Ventilation A/S og er opdateret den 24. maj 2018